Danh mục sản phẩm

Lò nướng xoay

Lò nướng bánh mì xoay 12 khay dùng điện Southstar CRO-12D

Lò nướng bánh mì xoay 16 khay dùng điện HOMAT HM-F1

Lò nướng bánh mì xoay 16 khay dùng điện Southstar NFX-16D

Lò nướng bánh mì xoay 32 khay điện Southstar NFX-32D

Lò nướng bánh mì xoay 32 khay dùng điện HOMAT HM-F2

Lò nướng xoay 16 khay dùng điện Hongling HX-16D-01

Lò nướng xoay 32 khay dùng điện Hongling HX-32D-01

08.393.66666

(8h00 - 21h30)

Chat Facebook

(8h00 - 21h30)

Chat Zalo

(8h00 - 21h30)