Danh mục sản phẩm

Máy làm đá Snooker

Máy làm đá viên 1 tấn Snooker SK-2000P

Máy làm đá viên 30kg/ngày Snooker SK-80P

Máy làm đá viên công nghiệp Snooker SK-1500P

Máy làm đá viên vuông 100kg/ngày Snooker SK-280P

Máy làm đá viên vuông 150kg/ngày Snooker SK-420P

Máy làm đá viên vuông 150KG/ngày Snooker SK-350P

Máy làm đá viên vuông 200kg/ngày Snooker SK-500P

Máy làm đá viên vuông 300kg/ngày Snooker SK-700P

Máy làm đá viên vuông 400kg/ngày Snooker SK-1000P

Máy làm đá viên vuông 50KG/ngày Snooker SK-120P

Máy làm đá viên vuông 60kg/ngày Snooker SK-160P

Máy làm đá viên vuông 80kg/ngày Snooker SK-210P

08.393.66666

(8h00 - 21h30)

Chat Facebook

(8h00 - 21h30)

Chat Zalo

(8h00 - 21h30)